Ekonomia, prawo, informatyka – najbardziej oblegane kierunki studiów

Ekonomia, prawo, informatyka – najbardziej oblegane kierunki studiów

Wybór najlepszego kierunku studiów to kwestia, z którą rok w rok mierzą się dziesiątki tysięcy młodych ludzi. W wielu przypadkach wybór ten określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są popularne wśród młodzieży.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

Pośród 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami często wybierają również kierunki o podobnym charakterze, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to oczywiście robotyka i automatyka, które nie są przecież kierunkami innowacyjnymi, aczkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają z reguły zarządzanie i psychologię. Na kolejnych pozycjach widnieją prawo, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), budownictwo bądź rozmaite filologie (głównie angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka) oraz matematyki. Nie łatwo dostać się również na studia związane z wzornictwem, realizacją filmową czy kreowaniem wizerunku. Warto podkreślić, iż wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają wszak dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak słusznie wybrać studia?

Stojąc u progu wyboru kierunku powinno się rozważyć swoje pasje, ale również potencjalny popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, że wybrany kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, by się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje np. poprzez pomoc w wolontariatach czy organizacjach uczelnianych. Warto wykorzystać te lata jak najlepiej.