Czy korzystanie z Krajowego Systemu E-faktur jest obowiązkowe?

Czy korzystanie z Krajowego Systemu E-faktur jest obowiązkowe?

Tutaj uzyskasz więcej informacji o Krajowym Systemie e-Faktur.

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie działać już w 4 kwartale 2021 r., jednakże finalnie biznesmenom na skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać parę miesięcy dłużej. Projekt ruszył w pierwszym dniu 2022 r. Po 12 miesiącach okresu przejściowego, w którym używanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od stycznia 2023 r. stanie się to koniecznością dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla osób prowadzących działalność zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – koniec z nieprawidłowym odczytywaniem informacji z faktur

Faktury ustrukturyzowane to innymi słowy dokumenty elektroniczne, które posiadają ściśle sformułowaną strukturę informacji zapisanych z zastosowaniem języka znaczników XML. Ten sposób kodowania właściwie mało co mówi osobie, która nie potrafi go odczytać, z kolei dla przystosowanego oprogramowania do rozliczania oraz wystawiania faktur dokument tego typu jest całkowicie klarowny. Dzięki temu, że faktury mają jednakowy format bez względu na to jakiego programu do księgowości użyją obie strony transakcji, informacje będące elementami faktury ustrukturyzowanej pozostaną odczytane w ten sam sposób. Jest to znamienny krok do przodu w szczególności dla biur rachunkowych, które do tej pory nagminnie spotykały się z przypadkami nieprawidłowego odczytywania w programie księgowym informacji z faktur przesyłanych przez klientów w formie zdjęcia faktury papierowej lub pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane całkiem wykluczają ewentualność pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez pracownika biura rachunkowego, jak również nieprawidłowego ich odczytania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Używanie Krajowego Systemu Faktur przyspiesza zwrot VAT

Każdy przedsiębiorca stycznia 2021 r. może wystawić i odebrać faktury ustrukturyzowane przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność gospodarczą między innymi szybciej dostaną zwrot podatku VAT, są zwolnieni z wymogu wysyłania pliku JPK_FA oraz zyskują poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nigdzie nie zapodzieją (KSeF przetrzymuje dane o nich przez dekadę). Natomiast Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które pozwala na bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a zatem w wyższym stopniu przeciwdziała wykroczeniom w obszarze podatku dochodowego, akcyzowego i VAT. Co istotne, obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zamyka drogi do używania zewnętrznego oprogramowania do księgowania, ale musi ono być zintegrowane z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]