Metoda kasowa a podatek VAT

Metoda kasowa a podatek VAT

Tutaj uzyskasz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich przedsiębiorców

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o uiszczeniu należności za dostarczone produkty bądź zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet świetnie prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość rodzimych przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co sprawia, że biura rachunkowe nie polecają firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nierzadko odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia codziennego kontrolowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]