Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

kontenery na odpady, kontenery na śmieci

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]